Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys 2019

Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välisestä kuntaliitoksesta toimitetaan sunnuntaina 17.3.2019.

Äänioikeutetut mustasaarelaiset saavat kansanäänestyksessä ottaa kantaa seuraavaan kysymykseen:

”Hyväksytkö Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välisen kuntaliitoksen yhdistymissopimusehdotuksen ja sen liitteiden mukaisesti?”

Ehdotus: Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhditymissopimus

Selvitysraportti: Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan kuntarakenneselvitys

Äänioikeus

Äänioikeutettu kunnallisessa kansanäänestyksessä on jokainen Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalainen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 17.3. ja jonka kotikunta oli Mustasaari 25.1.2019. Äänioikeutettuja ovat myös muut Mustasaaressa asuvat ulkomaalaiset, joilla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Tarvitset henkilöllisyystodistuksen

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaasi äänestyspaikalle esimerkiksi ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti.

Äänestyspäivä

Äänestyspaikat ovat auki klo 9.00–20.00. Äänestyspäivänä saat äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty tietopaketin mukana saamaasi ilmoituskorttiin.

Huomaa, että äänestysalueisiin ja äänestyspaikkoihin on tehty muutoksia vuoden 2019 alusta.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat:

 1. Björköby, Bodagården, Björköntie 735
 2. Raippaluoto, Replot-Björkö skola, Kirkkotie 94
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola, Söderuddentie 21
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrundin ns-talo, Sommarösundintie 335
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn, Söderuddentie 1526
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsundin ns-talo, Jungsundintie 575
 7. Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundintie 64
 8. Sepänkylän eteläinen, Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4
 9. Sepänkylän pohjoinen, Korsholms gymnasium, Bölesundintie 10
 10. Skatila, Wasa UF Skatila, Skatilantie 41
 11. Helsingby, Helsingby skola, Puntaistentie 52
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola, Tölbyn-Vikbyntie 247
 13. Sulva, Solf skola, Urheilukuja 3
 14. Koskö, Koskön kokoontumistalo, Kosköntie 704
 15. Petsmo, Petsmo skola, Petsmontie 508
 16. Koivulahti, Kvevlax skola, Funisbackantie 8
 17. Kuni, Kuni-Vassor skola, Kunintie 19
 18. Vassor, Marttayhdistyksen talo, Vassor byväg 31
 19. Västerhankmo, Hankmo skola, Eidisbackvägen 150
 20. Österhankmo, Österhankmon kylätalo, Österhankmontie 693
 21. Köklot, Kaukaluodon kylätalo, Köklotintie 1436

Kirjeäänestys

Kunnallisessa kansanäänestyksessä ei järjestetä ennakkoäänestystä kuten yleisissä vaaleissa. Sen sijaan järjestetään kirjeäänestys.

Kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, lähetetään kirjeäänestysasiakirjat viikolla 8. Äänioikeutetut, jotka eivät ole saaneet kirjeäänestysasiakirjoja, voivat hakea ne Mustasaaren virastotalon infopisteestä, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, arkisin klo 8.00–16.00. 

Ei kotiäänestystä eikä laitosäänestystä

Kunnallisessa kansanäänestyksessä ei järjestetä kotiäänestystä eikä laitosäänestystä. Sen sijaan järjestetään kirjeäänestys.

 

Kysyttävää

Jos sinulla on kysyttävää neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä, ota yhteyttä Mustasaaren keskusvaalilautakuntaan, puh. 050 69 635.