Asuminen ja yhdyskunta

Rakentaminen

Tonttihakemus

Ilmoitus rakennuksen poistumasta

Rakennusvaiheilmoitus

Hakemus/Ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja

Rakennuslupahakemus sekä muut hakemukset

Anomus pidentää rakennusluvan voimassaoloa

Hakemus, suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §. Hakemus, poikkeaminen MRL 171–174 §

RH1

RH5

Naapurin kuuleminen

Naapurien kuuleminen

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Porakaivo kalliolämmölle lähempänä kuin 10 metriä tontin rajasta

Porakaivo kalliolämmölle lähempänä kuin 15 metriä tontin rajasta

Asuminen

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Vuokra-asunnot, FAB Korsholms Bostäder

Asuntohakemus

Vuokratakuu

Vesihuoltolaitos

Hakemus viemäriverkkoon liittymiseksi

Hakemus vesi- ja/tai viemärijohtoon liittymiseksi

Liittymishakemuksen liite

Länsirannikon ympäristöyksikkö

Elintarvikevalvonta

Ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta (.pdf)
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (.pdf)
Ilmoitus elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista tai tarvikkeista (.pdf)
Ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (.pdf)
Toimijan tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla (.pdf)

Ympäristöterveydenhuolto

Terveydensuojelulain 13. §:n mukainen ilmoitus (.pdf)
Liitelomake 1, Koulu (.pdf)
Liitelomake 2, Päiväkoti, kerhotila (.pdf)
Liitelomake 3, Tehostettu palveluasuminen, hoitokoti, vastaanottokeskus tai vastaava (.pdf)
Liitelomake 4, Tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä (.pdf)
Liitelomake 5, julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto, liikuntatila, kuntosali (.pdf)
Liitelomake 6, hotelli tai muu majoitushuoneisto (.pdf)
Liitelomake 7, uimahalli, uimala, kylpylä tai yleinen sauna (.pdf)
Liitelomake 8, solarium (.pdf)

Vähittäismyyntilupahakemus nikotiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myyntiä varten (.pdf)

Ympäristönsuojelu

lmoitus lannan varastoinnista aumassa (.pdf)
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (.pdf)
Vapautushakemus yleiseen viemäriin liittymisestä (.pdf)
Ympäristölupahakemus 
Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti 
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 
Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake 
Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä
Hakemus jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä (.pdf)
Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (.pdf)

Maa-ainesten otto

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen (.pdf)
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (.pdf)
Selvitys naapurien kuulemisesta (.pdf)
Ilmoitus ottamismäärästä (.pdf)
Ilmoitus maa-ainesten ottamisesta kotitarvekäyttöön (.pdf)