Koe ja näe

Avustusten hakemisesta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla tammikuussa. Hakemusten on oltava perillä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla viimeistään 15.3. klo 16. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen

  • Mustasaaren kunta, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Kuoreen merkintä ”Avustushakemus” tai
  • fritid@mustasaari.fi. Jos hakuajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, hakemuksen on oltava perillä viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 16

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet KVL 13.11.2019.pdf  >>>

Lomake Käyttötarkoitus Hakuaika

Lomake A Word (täytettävä)

Lomake A pdf

Peruslomake kaikille hakijoille (hakuaika 15.3.)


Peruslomake kaikille hakijoille (hakuaika 15.3.)

15.3. klo 16
Liitteet lomakkeeseen A
Word (täytettävä)

Liitteet lomakkeeseen A
PDf

Käyttötarkoitus Hakuaika
Lomake B Lomake B Liikuntatoiminta 15.3. klo 16
Lomake C Lomake C Seurantalojen käyttöavustus 15.3. klo 16
Lomake D Lomake D Uimakoulutoiminta 15.3. klo 16
Lomake E Lomake E Lapsi- ja nuorisotoiminta  15.3. klo 16
Lomake H Lomake H Kulttuuritoiminta 15.3. klo 16
Lomake K Lomake K Kulttuuritoiminnan hankeavustus 15.3. klo 16
Lomake L Lomake L Vapaat musiikkikoulut 15.3. klo 16
       
Vapaamuotoinen   Kulttuuri- ja taiteilijastipendi 15.3. klo 16
Vapaamuotoinen   Kartta-avustus jatkuva

 

 Käyttäjävihko tai vastaava yksityiskohtainen selvitys kiinteistön käytöstä >>> (Seurantalojen käyttöavustus)

 

Muut lomakkeet
Word

Muut lomakkeet
Pdf
Käyttötarkoitus Hakuaika

Lomake F
Lomake G

Lomake F
Lomake G

Hiihtolatujen hoitoavustus
Kaukaloiden/jääratojen hoitoavustus

 

23.4.
23.4.