Förtroendeorgan

Kommunens politiska förvaltningsorganisation består av dels det folkvalda fullmäktige, dels en kommunstyrelse samt olika nämnder, sektioner och direktioner. De har alla till uppgift att behandla och fatta beslut i ärenden som hör ihop med den sektor av den kommunala verksamheten som de är tillsatta för att sköta.

De nämnder, sektioner och direktioner som nu sköter kommunens politiska förvaltning är tillsatta för åren 2017–2021.