Centralvalnämnden

Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt
Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen ankommer på den kommunala centralvalnämnden vid förrättande av kommunala och statliga val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.
Sammansättning