Kultur- och fritidsnämnden

Uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för de uppgifter som hör till kommunen enligt lagen om allmänna bibliotek, idrottslagen, lagen om ungdomsarbete, lagen om kommunernas kulturverksamhet, lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet samt lagen om fritt bildningsarbete och till dessa anslutna bestämmelser.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för undervisningen i musik, dans, bildkonst och teaterkonst enligt lagen om grundläggande konstundervisning.

Nämnden skapar i samarbete med föreningar och organisationer förutsättningar för verksamheten inom ovan angivna områden.

Befogenheter

Kultur- och fritidsnämnden besluter i följande ärenden:
1. principer för verksamhetsbidrag samt övriga bidrag som beviljas för kultur-, idrotts- eller ungdomsverksamhet
2. principer för fördelning av träningstider vid kommunens idrottsanläggningar
3. läsårets arbetsdagar och lovdagar vid vuxeninstitutet
4. ramplan för undervisningstimmar för vuxeninstitutets kursverksamhet
5. principer för gruppstorlekar i vuxeninstitutets kursverksamhet

Sammansättning