Vårdnämnden

Uppgifter och befogenheter

Vårdnämnden ansvarar för de uppgifter som hör till kommunen enligt folkhälsolagen och övriga lagar inom området för folkhälsoarbetet.

Vårdnämndens uppgift är att utöver vad i övrigt är stadgat att svara för upprätthållandet av god service för invånarna samt för en god förebyggande hälsovård.

Sammansättning