Kommunens skattesatser 2020

Korsholms kommuns inkomstskattesats är 20,75 %.

Fastighetsskattesatserna är följande:      

Allmän fastighetsskatteprocent 1,00 %
Bostad för stadigvarande boende 0,55 %
Bostadsbyggnad för annat än stadigvarande boende 1,15 %
Allmännyttigt samfund 0,00 %
Obebyggda byggplatser 6,00 %
Kraftverk 3,10 %