Statistik

Korsholm
             
    2005 2008 2011 2014 2015 2017
Invånarantal 31.12   17 369 18 112 18 868 19 287 19 302 19 384
  Svenskspråkiga   71,5 % 70,2 % 69,6 % 68,8 % 68,9 %  68,9 %
  Finskspråkiga   27,8 % 28,8 % 29,0 % 29,1 % 28,9 %  28,6 %
  Övriga språk   0,7 % 1,0 % 1,4 % 2,1 % 2,2 %  2,5 %
Män   50,5 % 50,4 % 50,5 % 50,3 % 50,4 %  50,2 %
Kvinnor   49,5 % 49,6 % 49,5 % 49,7 % 49,6 %  49,8 %
0-19   26,0 % 25,6 % 25,4 % 25,9 % 25,6 %  25,7 %
20-64   58,1 % 57,6 % 56,4 % 54,5 % 54,3 %  53,3 %
65-   15,9 % 16,8 % 18,2 % 19,6 % 20,1 %  21,0 %
               
Delområden              
Replot-Björköby   2 104 2 129 2 126 2 130 2115  2 067
Norra Korsholm   2 729 2 911 3 123 3 244 3202  3 225
Kvevlax   3 129 3 233 3 367 3 488 3517  3 598
Smedsby   5 047 5 350 5 616 5 652 5702  5 677
Södra o. Östra Korsholm   1 989 2 037 2 090 2 083 2086  2 036
Solf   2 288 2 373 2 513 2 663 2648  2 710