Coronavaccinering i Korsholm

På denna sida informerar kommunen om Coronavaccin. Sidan uppdateras kontinuerligt och här kan man följa med hur tidtabellen framskrider. Denna sida uppdaterades senast: 16.4.2021. 

Hälsovården har inlett vaccineringsarbetet i Korsholm enligt Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.

Aktuellt 
Från och med 7.4.2021 ska alla kunder som blivit kallade till coronavaccinering gå in via ingång F vid Korsholms hälsovårdscentral.

Alla 60 år eller äldre kan från och med 17.4 boka tid till vaccinering. Detta sker endast via webbtidsbokningen. 

Vaccinet väljs enligt THL:s anvisningar. Enligt THL är det tryggt att ge vaccin av typen Astra Zeneca till personer över 65 år.

Vaccineringen av den vårdpersonal som arbetar med direkt vård av covid-19 patienter i kommunen har framskridit enligt plan.

Klienter vid våra serviceboenden för äldre, samt de äldsta kommuninvånarna är nu vaccinerade med den första dosen.

Vaccinering av äldre
Kommunens hemsjukvård sköter vaccineringen av sina klienter. De fortsätter vaccineringen av sina inskrivna klienter med dos ett.

Kommunens vårdpersonal har ringt upp kommuninvånare som är 70 år eller äldre för att erbjuda dem vaccin. Om du är 70 år eller äldre och inte ännu erbjudits vaccin kan du kontakta oss per telefon eller boka tid via webbtidsbokningen. Telefonnummer hittas här nedan.

Närståendevårdare åt de som är 70 år eller äldre och bor i samma hushåll kan nu ringa och boka tid/sätta sig i kö för vaccinering.

Vaccinering av riskgrupper

Nu kan även familjemedlemmar till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar boka tid för vaccinering.

Till grupp 1 hör personer som är 16–69 år och har

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom

Till grupp 2 hör personer som är 18–69 år och har

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (inte enbart blodtryckssjukdom)
 • neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, bl.a. andningsförlamning och MS
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • sömnapné
 • psykossjukdom
 • sjuklig fetma (BMI över 40)

 Vem som tillhör de olika grupperna enligt THL:s riktlinjer hittas via länken: THL:s precisering av riskgrupper. 

OBS: Har du tidigare reagerat kraftigt på vaccin eller läkemedel, ska du ringa oss för att boka tid. 

Tider sätts in på webbtidsbokningen med 1–2 veckors mellanrum.

Korsholms hvc                                                                               Vörå (Oravais hvc)
Tfn 06 327 7000 vardagar kl. 8–15                                           Tfn 06 385 2200 vardagar kl. 8–15
Webbtidsbokning öppnar senare                                            Webbtidsbokning öppnar senare
https://telecura.korsholm.fi/                                                     https://telecura.korsholm.fi/

Allmän information
Den andra vaccindosen ges 12 veckor efter den första dosen.

Tillgången till vaccin styr vaccineringstakten och därmed även tidtabellen. Vi ber därför kommuninvånarna att ha tålamod och förståelse för situationen.

Vi informerar då mer information om hur vaccineringarna framskrider finns att tillgå. Detta görs via tidningsannonser och kommunernas webbplatser.

Kom ihåg att även om vaccineringen nu inleds är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna att använda munskydd, tvätta händerna och hålla säkerhetsavstånd.