Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet gäller www.korsholm.fi och har uppdaterats 18.9.2020. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgängligheten uppfyller till största delen nivå AA i tillgänglighetsdirektivet. Utlåtandet baserar sig på egen bedömning. Tillgängligheten har utvärderats med Google Lighthouse.

Brister i tillgängligheten åtgärdas inte retroaktivt, eftersom en helt ny webbplats publiceras i början av år 2021.

Icke-tillgängligt innehåll:

Alla bilder har inte ALT-texter.

Beskrivning av bilder saknas i till exempel diagram.

Det finns inte alltid ALT-texter för länkar.

Det kan finnas formulär där det nog påpekas att ogiltig information har skrivits i fältet, men inte vad som borde skrivas.

 

Sidan har publicerats år 2015 och tillgänglighetsdirektivet börjar gälla för denna sida 23.9.2020.

Korsholm 18.9.2020

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss per e-post: info@korsholm.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.
Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000