Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet gäller www.korsholm.fi. Sidan har publicerats år 2015 och tillgänglighetsdirektivet börjar gälla för denna sida 23.9.2020.

Tillgängligheten uppfyller till största delen nivå AA i tillgänglighetsdirektivet. Utlåtandet baserar sig på egen bedömning.

Korsholm 23.9.2019