Tjänsteinnehavarprotokoll

Protokoll från de beslut som tjänsteinnehavare har fattat med stöd av bestämmelse i kommunens förvaltningsstadga, finns framlagda hos respektive beslutsfattare den första helgfria vardagen i veckan efter att beslutet har fattats.