Val

Demokratin i Finland förverkligas i första hand genom representativ demokrati. Den representativa demokratin förverkligas genom att medborgarna utnyttjar sin rösträtt i allmänna val. I de allmänna valen väljer medborgarna representanter som skall representera dem i maktutövningen.

I Finland väljs riksdagen, republikens president, kommunernas fullmäktige och 13 ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna val.