Hyväksytyt kaavat

Yleis- ja asemakaavat hyväksyy pääasiallisesti kunnanvaltuusto. Asemakaavat, jotka ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, voi hyväksyä yhdyskuntarakentamisen lautakunta.