Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

 


Asemakaavan muutos osassa Lintuvuoren yrityskeskuksen korttelia 2
Nähtävillä 13.9.–12.10.2018.
Vaihe: Ehdotus (MRA 27.§)
Yhteyshenkilö:  Marika Häggblom
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liitteet

Skallotörenin ranta-asemakaava, Iskmo-Lillö
Nähtävillä 13.9.–12.10.2018.
Vaihe: Ehdotus (MRA 27.§)
Yhteyshenkilö:  Barbara Påfs
Kaavakartta
Kaavaselostus
Luontoselvitys

Klobbskatin ranta-asemakaava
Nähtävillä 13.9.–12.10.2018.
Vaihe: Ehdotus (MRA 27.§)
Yhteyshenkilö:  Barbara Påfs
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuvat

Svedjeback II -asemakaavan laajennus Karperössä
Nähtävillä 13.9.–12.10.2018.
Vaihe: osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö:  Martina Bäckman
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Mielipide/muistutuslomake