Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

Karperön–Singsbyn osayleiskaava
Nähtävillä 15.11–14.1022018.
Vaihe: ehdotus (MRA 19. §)
Yhteyshenkilö:  Catarina Simons
Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja määräykkset
Kaavaselostus
- Osa 1 kappaleet 1-2
- Osa 2 kappaleet 3-9
Mitoitusjärjestelmä
Rakennuspaikat kiinteistöittäin
Ehdolliset rakennuspaikat
Lähtötietorapportti
- Osa 1 s.1-18
- Osa 2 s.19-33
- Osa 3 s. 34-51 
Väylähierarkia ja liittymäperiaatteet
Liikenneselvitys
Hulevesiselvitys
Maisema- ja kulttuuriympäristöinventointi
Luontoselvitys


Alkärretin asemakaava, Tölby
Nähtävillä 21.9.–22.10.2018.
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö:  Martina Bäckman
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutos osassa Sepänkylän korttelia 411 ja Orvokkikujalla
Nähtävillä 21.9.–22.10.2018.
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö:  Anne Holmback
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutos Lintuvuoren yrityskeskuksen korttelissa 20
Nähtävillä 21.9.–22.10.2018.
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö:  Marika Häggblom
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutos Sepänkylän yrityskeskuksen korttelissa 604a
Nähtävillä 21.9.–22.10.2018.
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö: Marika Häggblom
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

Mielipide/muistutuslomake