Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen


Klobbskatin ranta-asemakaava
Nähtävillä 8.–21.5.2018.
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö: Barbara Påfs
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Skallotörenin ranta-asemakaava, Iskmo-Lillö
Nähtävillä 8.–21.5.2018.
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö: Barbara Påfs
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Asemakaavan muutos korttelissa 24 Koivulahdessa
Nähtävillä 8.5.–6.6.2018.
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63.§)
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos osassa Lintuvuoren yrityskeskuksen korttelia 2

Nähtävillä: 3. –23.5.2018
Vaihe: kaavaluonnos on nähtävillä  (MRA 30. §).
Yhteyshenkilö: Marika Häggblom
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mielipide/muistutuslomake