Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

Kaupunginselän kierros, ulkoilureitti
Ulkoilureittisuunnitelma on nähtävillä 7.–21.5.2019

Muistutukset suunnitelmasta osoitetaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle ja toimitetaan Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle viimeistään 20.6.2019. Muistutukset toimitetaan osoitteeseen Mustasaaren kunnan kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai kaavoitus@mustasaari.fi.

Yhteyshenkilö: Barbara Påfs
Kartta
Suunnitelmaselostus
Liite 1, selvitys
- osa 1
- osa 2
- osa 3
- osa 4
- osa 5


 Kaavoituskatsaus
Nähtävillä: 26.4.–27.5.2019
Yhteyshenkilö: Marika Häggblom
Kaavoituskatsaus


 Mielipide/muistutuslomake