Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

 

Asemakaavan muutos osassa Sepänkylän korttelia 411
Nähtävillä: 7.6.–8.7.2019
Huomaa, että virastotalo on kiinni maanantaina 8.7.2019. Kaava-aineisto on silloin nähtävillä virastotalon pääsisäänkäynnin luona. 
Vaihe: ehdotus (MRA 27. §)
Yhteyshenkilö: Anne Holmback, kaavoittaja
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite A Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite B Asemakaavakartan pienennös

Etelämetsän asemakaava
Huomaa, että virastotalo on kiinni maanantaina 8.7.2019. Kaava-aineisto on silloin nähtävillä virastotalon pääsisäänkäynnin luona
Nähtävillä: 7.6.–8.7.2019
Vaihe: luonnos (MRA 30. §)
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman, kaavoittaja
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Seurantalomake


Kaupunginselän kierros, ulkoilureitti
Ulkoilureittisuunnitelma on nähtävillä 7.–21.5.2019

Kunnan sähköpostiliikenteen ongelmien takia, voi muistutuksia jättää viimeistään 3.7.2019

Muistutukset suunnitelmasta osoitetaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle ja toimitetaan Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle.

Yhteyshenkilö: Barbara Påfs
Kartta
Suunnitelmaselostus
Liite 1, selvitys
- osa 1
- osa 2
- osa 3
- osa 4
- osa 5


 Mielipide/muistutuslomake