Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

 

Asemakaavan muutos osassa Bölen kortteleita 5 ja 6 (Koskisuontie)
Nähtävillä 5.11.–4.12.2019
Vaihe: kaavaehdotus (MRA 27. §).
Yhteyshenkilö: Barbara Påfs, kaavoituspäällikkö
Kaavakartta
Kaavaselostus

Sepänkylän keskusta I-asemakaavan muutos osassa korttelia 221 ja LPA-alueella
Nähtävillä 5.11.–4.12.2019
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä (MRL 63. §, MRA 30. §).
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman, kaavoitusinsinööri
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


 Mielipide/muistutuslomake