Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

 

Toivomme että sovit käynnistäsi virastotalolle etukäteen.
Ota yhteyttä sähköpostitse kaavoitus@mustasaari.fi tai vaihteen kautta (06) 327 7111


Rantaosayleiskaavan kumoaminen alueella, joka sijaitsee Vassorintien ja valtatien 8 liittymän yhteydessä 
Nähtävillä: 2.–15.4.2020
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö:  Catarina Simons, kaavoittaja
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 


 

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 47 (KPO Kiinteistöt Oy)
Nähtävillä: 2.4.–4.5.2020
Vaihe: Kaavaluonnos on nähtävillä (MRA 30. §).
Yhteyshenkilö:  Martina Bäckman, kaavoitusinsinööri
Kaavakartta
Kaavaselostus

Asemakaavan muutos osassa korttelia 12 Raippaluodon keskustassa
Nähtävillä: 2.4.–4.5.2020
Vaihe: Kaavaehdotus on nähtävillä (MRA 27. §).
Yhteyshenkilö:  Sture Borgar, kaavoittaja
Kaavakartta
Kaavaselostus


Bölentien kevyen liikenteen väylän asemakaava
Nähtävillä: 10.3.–8.4.2020
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö:  Sture Borgar, kaavoittaja
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutos Lintuvuoren korttelin 29 vieressä
Nähtävillä: 10.3.–8.4.2020
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö:  Sture Borgar, kaavoittaja
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 Mielipide/muistutuslomake