Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

Svedjeback II -asemakaavan laajennus Karperössä
Nähtävillä: 5.3.–3.4.2019
Vaihe: ehdotus (MRA 27. §)
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Liite 2, seurantalomake

Asemakaavan muutos Lintuvuoren yrityskeskuksen korttelissa 20
Nähtävillä: 5.3.–3.4.2019
Vaihe: ehdotus (MRA 27. §)
Yhteyshenkilö: Marika Häggblom
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liitteet

Grisselskärin ranta-asemakaavan muutos, kortteli 1 (Söderudden)
Nähtävillä: 5.3.–3.4.2019
Vaihe: ehdotus (MRA 27. §)
Yhteyshenkilö: Barbara Påfs
Kaavakartta
Kaavaselostus
Piirustukset


 Mielipide/muistutuslomake