Sepänkylän keskusta I

Smesby centrum

Vapaita tontteja

Kunta tarjoaa haettavaksi keskustoimintojen tonttia, joista yhdelle on mahdollista rakentaa palveluasuntoja. Tontit sijaitsevat Sepänkylän keskustassa. 

Nro Kortteli Tontti Pinta-ala (m²) Kokonais rakennusoikeus k-m² Vuosivuokra (€)
3 19 1 3258 4 800 31 104
           

 

Tontin varausaika on 1 vuosi.
Varausmaksu on 50 prosenttia vuosivuokrasta. Varausmaksu hyvitetään sopimuksenteon yhteydessä.Tontin voi vuokrata sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on jätetty.

AINEISTOA:
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuvat
Pöytäkirjaote YRL 3.4.2019 §71
Pari,- rivi- ja kerrostalotontteja varausohjeet 
Hakulomake

Lisätietoja:
Simon Weiner, puh. 06 327 7177

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.