Tuovila - Hägnäsbacken

 TUOVILA 28.8.2018

Vapaat omakotitontit:
 Nro Kortteli Tontti Pinta-ala (m²) Hinta/m² Osoite HUOM
number 1 44 1 1268 13 € Hägnäsbackintie 19  
number 4 42 4 1188 13 € VARATTU  
number 5 42 5 1200 13 € VARATTU  
number 8 42 1 1301 13 € Hägnäsbacken 3 **
number 10 43 4 1226 13 € Hägnäsbackintie 17  
number 11 43 3 1200 13 € Hägnäsbackintie 15  
number 12 43 2 1368 13 € Hägnäsbackintie 13 *
number 14 41 2 1200 13 € Hägnäsbackintie 9 **
number 15 41 1 1200 13 € Hägnäsbackintie 7  
Vapaat rivitalotontit:
Nro Kortteli Tontti Pinta-ala (m²) Hinta/m² Vuokra Osoite
number 16 40 1 2502 22 € 7 % tontin hinnasta VARATTU
number 17 40 2 2295 22 € 7 % tontin hinnasta VARATTU
Liito-oravista johtuvat rajoitukset:

Alueella on liito-oravia, mikä on otettava huomioon. Lisätietoa saat ely-keskuksen kannanotosta liittyen liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin Hägnäsbackenin asemakaava-alueella Tuovilassa.  

*

43/2

Liito-orava on eläinlaji, joka mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV(a). Eläinlajiin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49. § 1. momentti). Mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyttämiseksi on välttämätöntä, että tontilla 43/2 sijaitseva kolopuu säästetään. Lisäksi rakennusalan eteläpuolella oleva puusto tulee säilyttää mahdollisimman koskemattomana, jotta se tarjoaa liito-oravalle suojaa ja ravintoa sekä turvaa liito-oravan kulkureitit.

 

**

41/2, 42/1, 42/3 ja 43/1

Liito-orava on eläinlaji, joka mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV(a). Eläinlajiin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49. § 1. momentti). Mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyttämiseksi on välttämätöntä, että kolopuut säästetään ja että tonteille jätetään riittävästi puita, jotta liito-orava voi liikkua alueella.

 

 

Hägnäsbacken asemakaava (pdf)
ELY-keskuksen kannanotto (pdf)
ELY-keskuksen kannanotto kartta  (pdf)

Tonttihakemus  (pdf)
Tonttihakemuslomake rivitalotontille  (pdf)

Merkkien selitykset
Grön / Vihreä Vapaa tontti
Gul / Keltainen Varattu
Röd / Punainen Myyty/Vuokrattu