Tuovila - Hägnäsbacken

Hagnasbacken

Omakotitalotontit:
 Nro Kortteli Tontti Pinta-ala (m²) Hinta/m² Osoite HUOM
number 1 44 1 1268 13 € Hägnäsbackintie 19  
number 2 42 1 1301 13 € Hägnäsbacken 3 **
number 4 43 3 1200 13 € Hägnäsbackintie 15  
number 5 43 2 1368 13 € Hägnäsbackintie 13 *
number 6 41 2 1200 13 € Hägnäsbackintie 9 **
number 7 41 1 1200 13 € Hägnäsbackintie 7  
Rivitalotontit:
Nro Kortteli Tontti Pinta-ala (m²) Hinta/m² Vuokra Osoite
             
number 8 40 1 2502 22 € 7 % tontin hinnasta Hägnäsbacken 2
             

 

HUOM! Alueella on liito-oravia, mikä on otettava huomioon. Lisätietoa saat ely-keskuksen kannanotosta liittyen liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin Hägnäsbackenin asemakaava-alueella Tuovilassa.  

  

Hägnäsbacken asemakaava (pdf)
ELY-keskuksen kannanotto (pdf)
ELY-keskuksen kannanotto kartta  (pdf)

Tonttihakemus omakotitalotontille  (pdf)
Tonttihakemuslomake rivitalotontille  (pdf)

Merkkien selitykset
Grön / Vihreä Vapaa tontti
Gul / Keltainen Varattu / Käsittelyssä
Röd / Punainen Myyty / Vuokrattu

 

*
Liito-orava on eläinlaji, joka mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV(a). Eläinlajiin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49. § 1. momentti). Mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyttämiseksi on välttämätöntä, että tontilla 43/2 sijaitseva kolopuu säästetään. Lisäksi rakennusalan eteläpuolella oleva puusto tulee säilyttää mahdollisimman koskemattomana, jotta se tarjoaa liito-oravalle suojaa ja ravintoa sekä turvaa liito-oravan kulkureitit.
**
Liito-orava on eläinlaji, joka mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV(a). Eläinlajiin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49. § 1. momentti). Mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyttämiseksi on välttämätöntä, että kolopuut säästetään ja että tonteille jätetään riittävästi puita, jotta liito-orava voi liikkua alueella.