Eläinlääkintähuoltosuunnitelma

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä tässä laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Länsirannikon valvontalautakunta on 25.2.2015 § 5 hyväksynyt eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman ja eläinlääkäripalvelut Länsirannikon ympäristöyksikön alueella 2015–2019.

Eläinlääkäreiden valvontasuunnitelma vuosiksi 2015–2019 liitteineen (ruotsiksi)