Ympäristönsuojelu

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto päättää luvista ja ilmoituksista, jotka lain mukaan kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Mustasaaressa, Kristiinankaupungissa ja Närpiössä. Muut Länsirannikon ympäristöyksikön alueen kunnat, Maalahti, Korsnäs ja Vöyri, eivät osallistu ympäristönsuojelun yhteistoimintaan.

Ympäristönsuojelun toimipisteet ovat Mustasaaressa, Kristiinankaupungissa ja Närpiössä.

Ympäristönsuojelun tärkein tehtävä on viranomaistehtävät, jotka perustuvat ympäristönsuojelun lupa- ja valvontajärjestelmään. Ympäristöyksikköön voi ottaa yhteyttä, kun kyse on esimerkiksi ympäristöön liittyvien lupien hakemisesta, erilaisista ympäristövahingoista tai -onnettomuuksista, laittomista kaatopaikoista, roskaamisesta, melu- tai pölyhaitoista ulkotiloissa, lannanvarastoinnista tai vapautuksesta viemäriin liittymisestä.