Jätevedet

Puhdistamaton jätevesi sisältää bakteereita ja ravinteita, jotka vaikuttavat pinta- ja pohjaveden ja meriveden laatuun. Nykyaikaiseen kotitalouteen kuuluu hyvin toimiva jätevesijärjestelmä, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset. Sakokaivo ei puhdista jätevedestä bakteereita ja ravinteita, vaan kerää vain yhteen paksumman aineksen. Lainsäädännön mukaan kiinteistö voi sijaita yleisen viemärin toiminta-alueella tai sen ulkopuolella, mikä ratkaisee sen, onko kiinteistö liitettävä yleiseen viemäriin vai onko oltava oma jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Länsirannikon ympäristöyksikön yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat ovat mukana Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n Jässi-hankkeessa. Jässi-jätevesihanke tarjoaa laadukasta, puolueetonta, kansantajuista ja kaksikielistä jätevesineuvontaa Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Neuvonta on maksutonta.

Pohjanmaan JÄSSIn yhteistiedot: http://www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa/yhteystiedot/