Vesienhoito

Vesienhoito pohjautuu Euroopan yhteisön direktiiveihin (2000/60/EY ja 2008/56/EY), ja vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä sekä samalla estää hyvälaatuisen vesien tilan heikkeneminen. Vesistöjä rehevöittää suuri fosfori- ja typpikuorma.

Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen ja laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää, että jokaisella niistä on oltava erillinen vesienhoitosuunnitelma. Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö ja Mustasaari kuuluvat Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vesienhoidosta vastaava viranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu paikallinen vesilain noudattamisen valvonta.

Merenhoidosta on erillinen merenhoitosuunnitelma, joka on laadittu rinnakkain vesienhoitosuunnitelman kanssa. Merenhoidon tavoitteena Suomessa on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.

Katso myös

Järviwiki 
Merensuojelu ja -hoito 
Suomen ympäristökeskus 
Tulvakeskus 
Ympäristöministeriö 
HELCOM