Närpiönjoki

Närpiön kaupunki, Jurvan kunta, Oy Metsä-Botnia Ab ja Länsi-Suomen ympäristökeskus allekirjoittivat toukokuussa 1999 julistuksen Närpiönjoen kehittämistoimenpiteiden tukemiseksi.

Närpiönjoen yhteistyötä toteutetaan ohjausryhmässä ja työryhmässä sekä kolmessa teemaryhmässä, jotka ovat maa- ja metsätalous, virkistyskäyttö sekä vesi ja kalastus. Kehittämistyötä tehdään erilaisten projektien muodossa, joita ovat esimerkiksi suojavyöhykesuunnitelma, happamoitumiskartoitus, esitteet ja luontopolkujen rakentaminen.

Närpiönjoen yhteistyön 10-vuotisjuhlan johdosta Jurvassa järjestettiin vuonna 2009 seminaari, jossa sovittiin julistuksen päivittämisestä. Yhteistyökumppanit ovat vaihtuneet, ja yhteistyöhön osallistuvat nyt Närpiön, Kaskisten ja Kurikan kaupungit, M-real Oyj:n Kaskisten tehdas sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteistyön tavoitteena on

• lisätä joen mahdollisuuksia virkistys- ja asuinalueena,
• lisätä jokeen liittyvää tietämystä ja toteuttaa tutkimushankkeita,
• toteuttaa Närpiönjokea koskevia toimenpideohjelmia, vähentää kuormitusta ja parantaa vedenlaatua,
• mahdollistaa kalannousu jokeen ja toteuttaa joen kunnostaminen,
• osallistua tulvaohjeen toteuttamiseen ja pitää peltoalueet kuivina ja viljeltyinä,
• lisätä virkistyskäyttöarvoa ja vilkastuttaa matkailutoimintaa,
• parantaa yleistä ympäristötietoutta.