Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Tietyt toiminnat on rekisteröitävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Toiminnat on mainittu ympäristönsuojelulain liitteessä 2. Rekisteröitäviä toimintoja ovat lähinnä yli 5 MV:n ja alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³, ja asfalttiasemat. Näitä toimintoja koskevista vaatimuksista määrätään toimialakohtaisissa asetuksissa. Vähimmäisvaatimukset toiminnoille on vahvistettu valtioneuvoston asetuksissa. Ympäristöluvan voi vaatia esimerkiksi toiminta, joka ei täytä asetuksessa määrättyjä vaatimuksia, aiheuttaa ympäristöhaittaa, on kaavamääräysten vastainen tai voi johtaa vesistöjen tai pohjavesialueiden likaantumiseen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, joka vaatii ympäristöluvan.

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään Länsirannikon ympäristöyksikölle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Katso myös

Tietoa ympäristönsuojelulain mukaisesta rekisteröinnistä