Ympäristöterveydenhuolto

Länsirannikon ympäristöyksikkö on Mustasaaren, Kaskisten, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Maalahden, Närpiön ja Vöyrin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Ympäristöterveydenhuollon toimipisteet ovat Mustasaaressa, Kristiinankaupungissa, Maalahdessa, Närpiössä ja Vöyrillä.

Ympäristöterveydenhuolto muodostuu elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta, sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun tutkimuksista, terveysriskien arvioinnista, säteilymittauksista ja valmiudesta ympäristöonnettomuuden varalta.

Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen

 https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-terveydensuojeluviranomaisten-on-varauduttava-koronavirustilanteeseen

 https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo_koronavirusohje_fi_final_verkkoon.pdf/9d129200-59fe-ef25-aace-091b03ab25a7/Kuntainfo_koronavirusohje_fi_final_verkkoon.pdf