Satamat ja laiturit

Batar

Venesatamat

Mustasaaressa on seuraavat kunnan hallinnoimat satamat:

  • Björkö (Vikarskat)

  • Klobbskat

  • Norra Vallgrund

  • Raippaluoto

  • Fjärdskär

  • Furuskär (Köklot)

Kunta vuokraa satamista venepaikkoja kalastus- ja huviveneille. Vapaista venepaikoista ilmoitetaan keväällä, ja hakemukset jätetään yhdyskuntarakentamiselle. Venepaikkojen jaossa hakemukset asetetaan järjestykseen seuraavasti:

  1. Ammattikalastaja
  2. Mustasaaressa asuva
  3. Muualla kuin Mustasaaressa asuva

Muualla kuin Mustasaaressa asuville myönnetään venepaikka vain kaudeksi kerallaan. Muita laskutetaan automaattisesti, ja paikka säilyy, kun maksaa laskun.

Vierasvenesatama

Raippaluodon satamalla on vierasvenesataman status. Palveluja vierasvenesatamassa hoitaa sopimuksen mukaan Café Arken -kesäravintola, joka sijaitsee sataman vieressä.

Kalasatamat

Ammattikalastajia varten on palvelurakennukset Björkön (Vikarskatan), Klobbskatin ja Fjärdskärin satamissa. Palvelurakennukset on varustettu jääkoneilla. Satamamaksuun sisältyy palvelurakennuksen päiväkäyttö. Maksu jäästä ja sähköstä laskutetaan erikseen.