Infoa projektista

Tarkistettu Sepänkylän osayleiskaava sekä Sepänkylän keskusta 1 -asemakaavan muutos tulivat voimaan (15.12.2017). Tämän myötä Mustasaaren kunta aloitti heti Sepänkylän keskustan uudistustyöt.

Kunta on budjetoitunut uudistukseen yhteensä 1,6 miljoonaa euroa vuodeksi 2022. 

Fakta:

Hanke on jaettu neljään vaiheeseen. Vaiheiden 1 ja 2 urakoitsija on Sundström Ab Oy. Muiden vaiheiden urakoitsija kilpailutetaan aikaisintaan vuonna 2020.          

Pääurakoitsija: Sundström Ab Oy Luodosta. Urakoitsijan vastaava mestari on insinööri Emil Hagman. Urakoitsijan työnjohtaja on insinööri Emil Sundström.

Kunnalistekniikka: Kunnallisteknisen suunnittelun on tehnyt Ramboll Finland Oy. Rambollin yhteyshenkilö on insinööri Mikko Uljas.

Rakennuttaja: Mustasaaren kunta / yhdyskuntarakentaminen. Rakennuttajan projektipäällikkö on rakennuttajainsinööri Hans Hjerpe, ja valvojana toimii insinööri Kim Ehrs.

Aikataulu: Työt aloitetaan toukokuun 2018 alussa. Vaihe 1 valmistuu viimeistään 30.10.2018, ja vaihe 2 valmistuu 30.10.2019.

Info: Nykyistä kevyen liikenteen alikulkutunnelia käytetään myös jatkossa.