Järjestelyt

Marraskuu 2019 
Marraskuun aikana valaistus asennetaan paikoilleen ja viimeistelytyöt jatkuvat. 

Viikot 39–41 
Mustasaarentien toinen ajokaista on suljettu kiveystöiden ja muiden viimeistelytöiden vuoksi Sepänkylän keskustan kohdalla 25.9.–18.10.

Vaasan suunnasta tuleva liikenne ohjataan Keskustielle ja edelleen Sepänkyläntielle, josta pääsee Mustasaarentielle joko Niittylähteentien kautta tai ajamalla suoraan. Koivulahden suunnasta tultaessa Mustasaarentie on käytössä normaalisti. Lisätietoja löytyy liitteestä: Liikennejärjestelyt 25.9-11.10.

Viikot 36–38
Mustasaarentie päälystetään ja liikenne voi sen aikana ruuhkaantua. Torialue ja tienreukset viimeistellään.

Viikot 33–35
Vesijohtojen ja pintavesiputkien asentaminen Mustasaarentien alle jatkuu. Töiden aikana (v. 34 ja 35) tehdään räjäytystöitä ja liikenne voi ruuhkaantua.

Viikot 27–32
Markkinatietä uudistetaan (nykyinen asfaltti poistetaan, reunakivet ja valaistus asennetaan paikoilleen ja tie asfaltoidaan). HUOM. Markkinatien pysäköintipaikat ovat pois käytöstä 1.–18.7.

Mustasaarentien varrelle uuden torin alueelle asennetaan kiveys. 

Mustasaarentietä käyttävien kannattaa varata matkaan tavallista enemmän aikaa töiden ajan.

Viikot 25–29
Ekstran ja Omelettenin kiinteistöjen väliin asennetaan kiveys aina Mustasaarentien pyörätielle saakka. Samalla asennetaan putket tulevan torin kohdalle Mustasaarentien alle ja sen varrelle.

Mustasaarentietä käyttävien kannattaa varata matkaan tavallista enemmän aikaa töiden ajan.

Viikko 11-24
Vesijohtojen ja pintavesiputkien asentaminen Mustasaarentien alle jatkuu. Ajoittain käytössä on vain yksi kaista, joten liikenne voi ruuhkaantua.

Mustasaarentietä käyttävien kannattaa varata matkaan tavallista enemmän aikaa tulevina viikkoina.

Viikko 5-10
Vesijohtojen ja pintavesiputkien asentaminen aloitetaan Mustasaarentien vieressä olevalta kevyen liikenteen väylältä Markkinatien suuntaan.

Auki kaivettava alue sijaitsee Omelettenin ja Ekstran kiinteistöjen välissä. Töiden aikana tehdään räjäytystöitä.

Bölentien varrelle asennetaan pintavesiputki. Työt aloitetaan Bölentien ja Emmantien risteyksestä, josta jatketaan Bölentien vartta kohti Böleä aina pumppaamolle saakka. Putki vedetään Klaarantien alta.

Viikko 2
HUOM: Torin ensimmäisen vaiheen ja keskustan pysäköintialueen työt on saatu päätökseen. Tori valmistuu kevään–kesän aikana.

Kunta alkaa rakentaa uutta toria. Ensimmäisenä rakennetaan uusi pysäköintialue entisen torin ja Kenkä Ekstran rakennuksen väliin. Alue on osoitettu liitekartassa merkinnällä LPA: Sepänkylän keskustan kaavakartta.

Rakennustyöt, joiden aikana tehdään muun muassa räjäytystöitä, tulevat vaikuttamaan liikennejärjestelyihin. Alueen läheisyydessä on tänä aikana rajoitetusti pysäköintitilaa.

Vaiheen 2 rakennustyöt aloitetaan marras–joulukuun vaihteessa.

Viikko 40
Katuvalaistusta asennetaan.

Viikot 36-37
Päällystäminen ja viimeistelytyöt. 

*Koska sadevedet eivät poistuneet toivotulla tavalla kyseiseltä alueelta kiertoliittymän tuntumassa, asvaltointia ei voitu toteuttaa suunnitellusti.
Tästä syystä aluetta ei asvaltoitu, vaan alueella tehtiin muutamia korjaustöitä. Alue on tarkoitus asvaltoida syyskuun alkupuoliskolla.*

Viikko 35
Pengerrys -ja viimeistelytyöt.

Viikko 34
Pyöräteidein päällystäminen keskiviikko-perjantai.

Alikulkutunnelin vasemmanpuoleisen tukimuurin asentaminen.

Pengerrys -ja viimeistelytyöt.

Viikko 33
Asfalttipohjat sekä liikenneympyrän etelänpuoleisten vesi- ja viemärijohtokanavien täyttäminen.

Keskustie - vesijohtotyöt.

Viikko 32
Pysäköintipaikka Piffin ja virastotalon välissä on suljettu 8.–10.8. ojitus- ja asvaltointitöiden vuoksi.

Alueella tehdään myös viikon aikana täyttötöitä.

Viikko 31
Reunuskivet laitetaan paikalle. Tienreunat valmistetaan. 

Putkitustyöt valmistuvat.

Viikot 29–30
Kesälomatauko.

Viikko 28
Putkitustyöt jatkuvat liikenneympyrän länsipuolella. Asvaltointi voi mahdollisesti jatkua alkuviikolla.

Bölentien pengerrystyöt sekä rakennekerroksen täyttö.

Bölentie avataan liikenteelle loppuviikolla 28.

Viikko 27
Liikenneympyrän reunakivien ja kiveyksen asentaminen.

Asvalttipohjien muotoilu sekä liikenneympyrän ja Keskustien asvaltointi.

Putkitustyöt aloitetaan.

Viikko 26
Asfalttipinta poistetaan.

Viikot 24-25
Keskustie tulee olemaan yksisuuntainen vielä viikolla 24, mutta viikonloppuna 9.–10.6. Keskustietä voi ajaa molempiin suuntiin.

Tiistaina 12.6. siirretään liikenne Mustasaarentien pohjoiselta kaistalta eteläiselle kaistalle.

Pintavesilinja liikenneympyrän läpi viimeistellään, ja Fantin liittymän kohta tehdään ensimmäisenä. Sen jälkeen asennetaan kaapeliputkikanavat liikenneympyrän ympärille.

Viikko 23–24
Putkityöt Bölentiellä ja Emmantiellä ja pintavesiputkityöt tulevan liikenneympyrän luona jatkuvat.
Hankkeen infotaulut asennetaan viimeistään viikon 23 alussa. Putkikanavan räjäytykset aloitetaan tiistaina 5.6.

Keskustie, Markkinatien ja Mustasaarentien välillä, on viikon ajan yksisuuntainen. Autoilijat voivat kääntyä Mustasaarentieltä Keskustielle mutta eivät päinvastoin. Kuva liikennejärjestelyistä löytyy täältä: Liikennejärjestelyt vk 24.

Kanava Keskustien varressa täytetään ja Piffin piha-alue siistitään.

Viikolla 24 saadaan pintavesilinja liikenneympyrän läpi valmiiksi ja asennetaan kaapeliputkikanavan liikenneympyrän ympärille.

Viikot 20–21:
Keskustien ja Mustasaarentien risteyksestä poistetaan liikennevalot, kilvet ja suojakorokkeet. Virastotalon ja Piffin välissä olevalle pysäköintialueelle kaivetaan uusi hulevesilinja.
Alueella voi liikkua normaalisti, mutta liikenteessä on syytä olla entistäkin tarkkaavaisempi. Ruuhka-aikana kannattaa varautua jonoihin ja varata matkaan tavallista enemmän aikaa.