Järjestelyt

Viikot 29–30
Kesälomatauko.

Viikko 28
Putkitustyöt jatkuvat liikenneympyrän länsipuolella. Asvaltointi voi mahdollisesti jatkua alkuviikolla.

Bölentien pengerrystyöt sekä rakennekerroksen täyttö.

Bölentie avataan liikenteelle loppuviikolla 28.

Viikko 27
Liikenneympyrän reunakivien ja kiveyksen asentaminen.

Asvalttipohjien muotoilu sekä liikenneympyrän ja Keskustien asvaltointi.

Putkitustyöt aloitetaan.

Viikko 26
Asfalttipinta poistetaan.

Viikot 24-25
Keskustie tulee olemaan yksisuuntainen vielä viikolla 24, mutta viikonloppuna 9.–10.6. Keskustietä voi ajaa molempiin suuntiin.

Tiistaina 12.6. siirretään liikenne Mustasaarentien pohjoiselta kaistalta eteläiselle kaistalle.

Pintavesilinja liikenneympyrän läpi viimeistellään, ja Fantin liittymän kohta tehdään ensimmäisenä. Sen jälkeen asennetaan kaapeliputkikanavat liikenneympyrän ympärille.

Viikko 23–24
Putkityöt Bölentiellä ja Emmantiellä ja pintavesiputkityöt tulevan liikenneympyrän luona jatkuvat.
Hankkeen infotaulut asennetaan viimeistään viikon 23 alussa. Putkikanavan räjäytykset aloitetaan tiistaina 5.6.

Keskustie, Markkinatien ja Mustasaarentien välillä, on viikon ajan yksisuuntainen. Autoilijat voivat kääntyä Mustasaarentieltä Keskustielle mutta eivät päinvastoin. Kuva liikennejärjestelyistä löytyy täältä: Liikennejärjestelyt vk 24.

Kanava Keskustien varressa täytetään ja Piffin piha-alue siistitään.

Viikolla 24 saadaan pintavesilinja liikenneympyrän läpi valmiiksi ja asennetaan kaapeliputkikanavan liikenneympyrän ympärille.

Viikot 20–21:
Keskustien ja Mustasaarentien risteyksestä poistetaan liikennevalot, kilvet ja suojakorokkeet. Virastotalon ja Piffin välissä olevalle pysäköintialueelle kaivetaan uusi hulevesilinja.
Alueella voi liikkua normaalisti, mutta liikenteessä on syytä olla entistäkin tarkkaavaisempi. Ruuhka-aikana kannattaa varautua jonoihin ja varata matkaan tavallista enemmän aikaa.