Kuvamateriaalia

Sepänkylän keskusta 6 elokuuta 2019.

P5612504

Sepänkylän keskusta 3 heinäkuuta 2019.  

Smedsby centrum 3 juli 2019 

Sepänkylän keskusta 15 syyskuuta. 

Smedsby Rondell redigerat

 

Sepänkylän keskusta 25. heinäkuuta 2018. 

25 juli

 

Sepänkylän keskusta 25. kesäkuuta 2018.

Centrum 25 juni

 

Sepänkylän keskusta 31. toukokuuta 2018.

Centrum 31 maj

 

Vesijohtotöitä.

Arbete med vattenledningarna