Muutostyöt vuonna 2019

Fakta:          

Uusi tori rakennetaan Mustasaarentien–Ekstran–entisen Piffin rakennuksen rajaamalle alueelle. Työt alkavat tammikuussa.

Teleoperaattoreiden suojaputkien ja johtojen siirtotyöt valmistuvat Olavintien tunnelin alueella.

Markkinatien kevyen liikenteen väylä uusitaan ja rakennetaan pysäköintipaikat.

Mustasaarentien varrelle niin kutsutulle shared space -konseptin mukaiselle alueelle asennetaan kiveys uuden torin vieressä (katso kuva).

Alueelle rakennetaan pysäköintipaikkoja ja istutetaan puita.

Alueelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä.

Hulevesiputki asennetaan Mustasaarentieltä / nykyiseltä Kristiinanpuistolta Bölentien vartta Stocksundsbäckenille saakka.

Lisäksi alueelle asennetaan muut hulevesijohdot sekä vesi- ja viemärijohdot suunnitelmien mukaisesti.

Muutoksia saattaa aiheutua esimerkiksi silloin, jos rakennustyöt kerrostalotonteilla aloitetaan.

 Smedsby

 Kuva shared space-konceptista.