Asuminen ja yhdyskunta

Rakentaminen

Tonttihakemus

Ilmoitus rakennuksen poistumasta

Rakennusvaiheilmoitus

Hakemus/Ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja

Rakennuslupahakemus sekä muut hakemukset

Anomus pidentää rakennusluvan voimassaoloa

Hakemus, suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §. Hakemus, poikkeaminen MRL 171–174 §

RH1

RH5

Naapurin kuuleminen

Naapurien kuuleminen

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Porakaivo kalliolämmölle lähempänä kuin 10 metriä tontin rajasta

Porakaivo kalliolämmölle lähempänä kuin 15 metriä tontin rajasta

Asuminen

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Vuokra-asunnot, FAB Korsholms Bostäder

Asuntohakemus

Vuokratakuu

Vesihuoltolaitos

Hakemus viemäriverkkoon liittymiseksi

Hakemus vesi- ja/tai viemärijohtoon liittymiseksi

Liittymishakemuksen liite

Länsirannikon ympäristöyksikkö

Elintarvikevalvonta

Ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Ilmoitus elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista tai tarvikkeista

Ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Ympäristöterveydenhuolto

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus

Liitelomake 2, koulu

Liitelomake 3, päiväkoti

Liitelomake 4, vanhainkoti, hoitokoti

Liitelomake 5, kampaamo, kauneushoitola tai vastaava

Liitelomake 6, julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto, liikuntatila, kuntosali

Liitelomake 7, hotelli tai muu majoitushuoneisto

Liitelomake 8, uimahalli, uimala, kylpylä tai yleinen sauna

Liitelomake 9, solariumi

Kuluttajaturvallisuuslain 6. §:n mukainen ilmoitus

Vähittäismyyntilupahakemus nikotiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myyntiä varten

Ympäristönsuojelu

Ruoppaukset ja vesilain mukaiset luvat

Vapautushakemus yleiseen viemäriverkkoon liittymisestä

Ilmoitus lannan varastoimisesta lantapatterissa

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Ympäristöluvat ja ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset