Vesimittarin lukeminen

HUOM! Teknisten ongelmien vuoksi vesimittarin lukemaa ei pysty ilmoittamaan verkossa eikä sähköpostitse. Asiakkaita pyydetään täyttämään kotiin tullut lomake ja palauttamaan se postitse.

Asiakas voi itse lukea vesimittarin ja ilmoittaa arvot, joita tarvitaan laskutusta varten. Mittarit luetaan vuosittain vesihuoltolaitoksen vahvistamana ajankohtana.

Kirjautuminen