Vesimittarin lukeminen

Asiakas voi itse lukea vesimittarin ja ilmoittaa arvot, joita tarvitaan laskutusta varten. Mittarit luetaan vuosittain vesihuoltolaitoksen vahvistamana ajankohtana.

Ellei tietoja ilmoiteta määräaikaan mennessä, vesihuoltolaitoksella on oikeus laskuttaa arvion mukaan tai veloittaa mittarin lukemisesta hinnaston mukainen korvaus. Lisäksi asiakkaalta veloitetaan siitä, että vesimittarin luennasta on pitänyt lähettää muistutus.

Kirjautuminen