Yhdyskuntarakentaminen

Yhdyskuntarakentaminen luo edellytykset kunnanosien laajentamiselle sekä viihtyisille ja turvallisille asuinympäristöille. Vastaamme kunnan kaavoitusasioista ja maankäytöstä ja rakennusinvestointien (talonrakennus) ja kunnallisteknisten investointien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Yhdyskuntarakentaminen vastaa liikenneväylistä, tievalaistuksesta, torista satamista, puistoista ja viheralueista sekä vesihuollosta ja jätevesien käsittelystä vahvistetulla toiminta-alueella. Vastaamme myös kunnan rakennuksista sekä siivouksesta ja ruokahuollosta kunnan päiväkodeille, kouluille ja hoitokodeille.

Yhdyskuntarakentamisella on myös vastuu kunnan rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta.

Käynnissä olevia ja tulevia kunnallisteknisiä hankkeita

  • Mustasaarentie, vaihe 1 rakennetaan vuonna 2018
  • Kotimetsä II -alue, rakennetaan kesällä 2019
  • Singsby: Trollkuniback rakennetaan kesällä 2019
  • Koivulahti: Mararna, vaihe 2, rakennetaan kesällä 2019

Käynnissä olevia ja tulevia talonrakennushankkeita

  • Solf daghemin laajentaminen
  • Helmiinan laajentaminen
  • Keskuskoulun laajentaminen
  • Sepänkylän koulukeskuksen laajentaminen
  • Koivulahden oppimiskeskus

 

 esitekuvake

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdyskuntarakentaminen