Skolhälsovård

Skolans hälsovård sköts i samarbete med Korsholms hälsovårdscentral. Skolhälsovårdaren finns på skolan måndagar, torsdagar och fredagar (mån-tors. 8-15.30, fr. 8-12).

Telefontid: mån,tor,fre kl. 8.00 - 8.30 och tis, ons 12-12.30. Telefonnummer: 044 72 77 907. Skolhälsovårdare Maria Drifell.

Hälsogranskningar görs i alla årskurser varje år, bl.a. vikt-, längd- och allmän hälsokontroll. Hälsovårdaren kommer inte att informera i förväg för alla hälsogranskningar, men skriver alltid en lapp hem när eleven har besökt hälsovårdaren.

Information om en omfattande hälsogranskning för elever i årskurs 1 och 5 kommer delas ut till föräldrarna i förväg. I denna omfattande hälsogranskning kommer eleven först till hälsovårdaren och sen får tid till läkaren. Det är önskvärt att en av vårdnadshavaren är närvarande vid läkarundersökningen. Läkaren kommer att göra läkarundersökningarna på skolan.

Vaccinationer, öronspolningar, såromläggningar, stygnborttagning, öronkontroller, hörsel- och syntester kan göras vid behov på skolan.

Skolhälsovårdaren deltar i skolans undervisning om kost, motion och hygien och i det drogförebyggande arbetet. I årskurs 5 bistår skolhälsovårdaren i lektioner inom pubertetsutveckling.

Info från skolhälsovården

Jag vill ännu påminna er om att gärna ta D-vitamin 10 mikrog dagligen året om. D-vitamin behövs för skelettets utveckling, eftersom det främjar upptagningen av kalcium. Brist på D-vitamin hos barn kan leda till tillväxtstörningar, matthet och benägenhet att få infektioner.