Dagcenterverksamhet

Veckoträffar

I varje hemservicedistrikt ordnas dagcentergrupper - Veckoträffar, som riktar sig till pensionärer som får någon form av hemservice och som är i behov av social gemenskap och stimulering.  Mat och kaffe serveras under dagen till ett förmånligt pris. Målsättningen med verksamheten är att upprätthålla funktionsförmågan hos den äldre. Samtransport till verksamheten är ordnad.

Vi avvaktar med vårterminens start, tills läget stabiliseras.

Replot-Björkö

Replot pensionärshem
måndagar kl.11-14.45
Ledare: Kerstin Dahlkar, Terese Backlund

Solf
Solf hemservicebyrå 
tisdagar kl.13-15
Ledare: Kerstin Dahlkar, Terese Backlund

Syd-Östra Korsholm
Helsinghörnan 
onsdagar kl.11-15
Ledare: Kerstin Dahlkar, hemservicepersonal

Kvevlax
Kvevlax pensionärshem
torsdagar kl. 12.30-15
Ledare: hemservicepersonal

Norra Korsholm  
Seniorpunkten
torsdagar kl.11-15.15
Ledare: Anette Hästbacka

Smedsby
Seniorpunkten
måndagar kl.11-15 
Ledare: Anette Hästbacka

Tiistairyhmä
Finskspråkig grupp
Seniorpunkten
sista tisdagen i månaden kl. 13-14.30
Ledare: Marika Backman

För mera information kontakta de lokala hemserviceledarna eller Anette Hästbacka tfn 06-3277293