Verksamhet i byarna

Flitiga fingrar

Flitiga fingrar är handarbetsgrupper, dit du kan komma tomhänt eller ta med ditt eget projekt.

Kvevlax pensionärshem

Tisdagar jämna veckor kl. 12.30–15.00. 
Adress: Åldermansvägen 2
Kontakt: Lis-Britt Toppar tfn 040-7369163
Start: 15.9.2020

Jungsbo, Jungsund

Tisdagar ojämna veckor kl. 12.00–15.00.
Adress: Nynäsgränden 4 
Kontakt: Lindvi Håkans tfn 06-3591 898
Start: 15.9.2020

Weikarshemmet

Fredagar kl. 12.30–15.00. 
Första fredagen/mån Folkhälsans Café 70+ kl.12-14. 
Adress: Veikarsvägen 910 
Kontaktperson: Aino Svevar tfn 040-8496339
Start: 11.9.2020

För mera information ring dagcenterledaren Anette Hästbacka tfn 06-327 7293 eller mejla seniorpunkten@korsholm.fi