Ansökan och förfrågan om boendeplats

Beviljande av plats till serviceboende

Hemserviceledare Nina Betlehem koordinerar intagningen till Solgård, Solhörnan, Helmiina, Elvira, Aspgården och Folkhälsans gruppboende, samt svarar på frågor om platssituationen på enheterna.

En mångsidig utredning av servicebehovet görs innan boendeplats beviljas.I samarbete med klienten, anhöriga och ansvarig personal fastställs vilken boendeform som är lämplig. Service som tillhandahålls i hemmet prioriteras i förhållande till service som förutsätter en flytt och som inkluderar både boende och service.

Tfn 344 0588
Telefontid: vardagar kl. 9 - 11

Beviljande av plats till serviceboende; tillvägagångssätt och kriterier

Intagning till vårdhemmet

För plats på vårdhemmet krävs vårdbeslut av läkare.