Ansökan och förfrågan om boendeplats

Beviljande av plats till serviceboende

En mångsidig utredning av servicebehovet görs innan boendeplats beviljas.I samarbete med klienten, anhöriga och ansvarig personal fastställs vilken boendeform som är lämplig. Service som tillhandahålls i hemmet prioriteras i förhållande till service som förutsätter en flytt och som inkluderar både boende och service.

Hemserviceledare Nina Betlehem koordinerar intagningen till Solgård, Solhörnan, Helmiina, Elvira, Hanneshemmet, Aspgården och Folkhälsans gruppboende, samt svarar på frågor om platssituationen på enheterna. Tfn 327 7591.

Beviljande av plats till serviceboende; tillvägagångssätt och kriterier