Övriga stödtjänster

Klädservice

Klädservice är till för personer som inte själva har möjlighet att tvätta kläder i sin egen bostad.

Bad-/bastuservice

Servicen är avsedd för personer som har bristfälliga våtutrymmen eller saknar tvättmöjligheter. Transport ordnas och vid behov hjälper hemservicepersonalen till. Den här servicen erbjuds vid Solgård samt vid Replot, Kvevlax, Veikars och Helsingby pensionärshem samt vid Solf hemservicebyrå.

Butiksservice

Butiksservice erbjuds äldre personer som inte längre klarar av att uträtta butiksbesöken själva.

Städning

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan städa själv kan köpa städtjänster momsfritt från privata serviceproducenter. I dessa fall har man oftast också rätt till hushålssavdrag i beskattningen.
Mera information:
Momsbeskattningen av socialvårdstjänster
Momsbeskattning av privata socialvårdstjänster
Lag om privat socialservice

Blankett för anmälan om momsfri socialservice
Blankett för anmälan om momsfri socialservice för stödtjänster