Kontaktuppgifter: Socialtjänster för vuxna och för personer med funktionsnedsättning

BESÖKSADRESS
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Växel 06 327 7111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
Nadja Suomela, tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Therese Beijar, tfn 06 327 7223

Socialt arbete och socialhandledning

Kontakter, ansökningar och konsultation

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre, handikappservice och specialomsorg till alla åldersgrupper samt missbrukarservice i hela Korsholm.

Blanketter
Anmälan om behov av socialservice
Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd
Ansökan om färdtjänst enligt socialvårdslagen
Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag, kl. 12-13
Onsdag, torsdag, kl. 8.30-9.30

Ansökningar och anmälningar enligt den sökandes efternamn till socialarbetarna.
Socialhandledning ges enligt socialarbetarens beslut och kan inte ansökas direkt av socialhandledaren.

A-N 

Socialarbetare Josefine Häggblom

     Tfn 06 327 7234

O-Ö

Socialhandledare Lilian Biskop-Löf (t.o.m.31.8.2019)

     Tfn 06 327 7224

 

Socialarbetare Linda Fagerholm Lundman (fr.o.m. 1.9.2019)

 

 

Socialhandledare Nanette Westergård-Sjölund

     Tfn 050 348 1072