Kontaktuppgifter: Socialtjänster för vuxna och för personer med funktionsnedsättning

BESÖKSADRESS
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Växel 06 327 7111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
Nadja Suomela, tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Therese Beijar, tfn 06 327 7223

Socialt arbete och socialhandledning

Kontakter, ansökningar och konsultation

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre, handikappservice och specialomsorg till alla åldersgrupper samt missbrukarservice i hela Korsholm.

Blanketter
Anmälan om behov av socialservice enligt handikappservicelagen
Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd
Ansökan om färdtjänst enligt socialvårdslagen
Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag, kl. 12-13
Onsdag, torsdag, kl. 8.30-9.30

Ansökningar och anmälningar enligt den sökandes efternamn till socialarbetarna.
Socialhandledning ges enligt socialarbetarens beslut och kan inte ansökas direkt av socialhandledaren.

A-N 

Socialarbetare Josefine Häggblom (må-to)

     Tfn 06 327 7234

O-Ö

Socialarbetare Linda Fagerholm Lundman
(ledig onsdagar)

     Tfn 06 327 7224

 

 

 

 

Specialomsorg

Socialhandledare Lilian Biskop-Löf

Socialarbetare Amanda Sandsten (to-fre)

     Tfn 050 348 1072

     Tfn  06 327 7237