Adoption

Syftet med en adoption är att främja barnets bästa genom att ett förälder-barnförhållande fastställs mellan barnet och adoptanten.

Adoption fastställs genom beslut av domstol.

För att kunna adoptera ett barn måste man först få adoptionsrådgivning. Adoptionsrådgivning ges av kommunerna samt Rädda Barnen rf. Personer som önskar sig ett utländskt adoptivbarn skall dessutom be om internationell adoptivtjänst av ett behörigt adoptionstjänstorgan. Behöriga adoptionstjänstorgan är Rädda Barnen rf, Interpedia rf och Helsingfors stads socialverk