Korsholms familjecenter

Korsholms familjecenter är ett nätverk där vi har som mål att samla alla som professionellt eller på frivillig basis arbetar för och med barn och familjer. Just nu vänder vi oss till familjer med barn före skolåldern (0-6 år). Senare kommer vi att utvidga också till familjer med äldre barn.

Familjecentret kan också erbjuda fysiska mötesplatser i form av den verksamhet som familjecenternätverkets olika medlemmar ordnar.

Familjecentret har som mål att främja barnets och familjens hälsa och välmående samt barnets utveckling, genom att ge barnet, föräldrarna och hela familjen rätt stöd vid rätt tidpunkt. Familjecentret vill också främja olika former av kamratstöd, självhjälpsgrupper och integrering.

Läs mera om den nationella familjecentermodellen här: Familjecenter. 

PEKE logo vaaka SV