Dagjouren vid hälsovårdscentralerna

Korsholms hälsovårdscentral

Huvudingång A,  rum 21-25
Ingång B, för ambulanser och rörelseförhindrade  
Vardagar kl. 8-16, tfn 06 327 7528
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Vardagar kl. 8–16, tfn 06 385 2225
Öurvägen 25
66800 Oravais

Ring till dagjouren om du blir akut sjuk och behöver en tid till sjukskötare eller läkare. I händelse av olycksfall kan du komma till akutmottagningen oanmäld.

Då det är fråga om svåra olycksfall, medvetslöshet, misstänkt hjärn- eller hjärtinfarkt eller motsvarande, bör du åka direkt till sjukhuset.

Vid akut nödsituation ring 112.

Känner du dej osäker kan du läsa mer om När ska jag ringa 112?  

Vid akuta tandbesvär ring tandkliniken tfn 06 327 7430.

På hälsostationerna finns enbart tidsbokad mottagning.