Akutvård

Akutsyresätt
Ring till akutmottagningen om du blir akut sjuk. I händelse av olycksfall kan du komma till akutmottagningen oanmäld.

Korsholms hälsovårdscentral,

tfn 06 327 7528, vardagar kl. 8.00–16.00
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm


Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
Öurvägen 25
66800 Oravais
Tfn 06 385 2225
Vardagar kl. 8.00–16.00

Kvällstid, nätter och helger:
Samjouren vid Vasa centralsjukhus
, Y-byggnaden
Sandviksgatan 2–4
65100 Vasa
Tfn 06 213 1001

Då det är fråga om svåra olycksfall, medvetslöshet, misstänkt hjärn- eller hjärtinfarkt eller motsvarande, kan du åka direkt till sjukhuset.