Egenvårdsråd

På adressen www.terveyskirjasto.fi finns uppgifter om gängse vård och medicinering i Finland. Vårdrekommendationerna och -anvisningarna är i första hand ämnade som hjälpmedel för sjukvårdspersonalen. Exakta anvisningar om vilken vård som krävs kan endast ges av sjukvårdspersonal och anvisningarna baserar sig alltid på bedömningar utgående från varje enskilt fall.

På den här länken, som upprätthålls av Stockholms läns landsting finns information om olika sjukdomar och egenvårdsråd. Behandlingar och medicinering som finns i vårdguiden gäller endast rikssvenska förhållanden.