Geriatriska polikliniken

Geriatriska polikliniken är till för äldre personer som bor i Korsholm. Geriatriska teamet består av en geriatriker, minnesskötare/äldrerådgivare och en äldrevårdskoordinator.  De samarbetar med fysioterapeuterna i hemrehabiliteringsteamet.

Besöksadress: 
Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 b
65610 Korsholm

Äldrerådgivare/minnesskötare

Äldrevårdskoordinator