Barnrådgivning

Kontaktuppgifter till barnrådgivningsbyråerna:

Telefontid vardagar kl. 9.30–10

Helsingby barnrådgivning Pundarsvägen 52 65520 Helsingby Tfn 06 327 7965
Kvevlax barnrådgivning Långgatan 2 66530 Kvevlax Tfn 06 327 7977
Maxmo barnrådgivning Lötvägen 7 66640 Maxmo Tfn 050 511 8853
Norra Korsholms barnrådgivning Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm Tfn 06 327 7471
Oravais barnrådgivning Öurvägen 25 66800 Oravais Tfn 044 727 7398, OBS telefontid kl. 9-10
Replot-Björköby barnrådgivning Kyrkvägen 50 65800 Replot Tfn 06 327 7987
Smedsby barnrådgivning Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm Tfn 06 327 7494 och 06 327 7492
Solf barnrådgivning Solfvägen 219, 65450 Solf Tfn 050 517 0916
Vörå barnrådgivning Läkarvägen 3 66600 Vörå Tfn 050 511 8853

Målet med barnrådgivning är att trygga en optimal hälsa för varje barn och stödja familjen i föräldraskapet, så att barnet har optimala förutsättningar för en sund fysisk och psykisk utveckling. Antalet rådgivnings- och hembesök varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål.

Din hälsovårdare finns till för dig och din familj. Hälsovårdaren har tystnadsplikt, så du kan vända dig till henne i förtroende. Du är förälder och känner ditt barn bäst. Hälsovårdaren kan hjälpa och ge råd, men det är du själv som bestämmer. Hälsovårdaren har en nyckelroll i kontakten med andra som är viktiga för barnets utveckling, t.ex. läkare, fysioterapeut, talterapeut, psykolog m.fl.

Barnrådgivningsbesök

Vaccinationsprogram för barn