Hälsovårdscentralens socialarbetare

Huvudingång A, rum 78

Anträffbar vardagar på Korsholms hälsovårdscentral, mottagning enligt tidsbeställning.
Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 12–13, tfn 06 327 7441 

Socialarbetaren

  • ger vid sjukdom och handikapp information och rådgivning om sociala förmåner, social service och rehabilitering
  • ger vägledning, råd och information om sociala förmåner och social service
  • är kontaktperson för Korsholms veteraners rehabilitering, kontaktperson för veteranerna i Vörå är Gunilla Jusslin.

Socialarbetarens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria för patienten.
Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt.