Patientombudsman

Huvudingång A, rum 78

Anträffbar vardagar, mottagning enligt tidsbeställning, 
telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 12–13, tfn 06 327 7441

Patientombudsmannen

  • ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter
  • ger råd vid frågor om hur patienten kan gå tillväga vid missnöje med vården eller bemötandet
  • ger råd och hjälper i fråga om anmärkning eller patientskadeanmälan

Patientombudsmannens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria för patienten.
Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt.