Laboratorietjänster

Ingång D, rum 46-48, provtagningsrum 1-4
Korsholms hälsovårdscentral laboratorium

För att ta laboratorieprover behövs en remiss. Det är möjligt att boka tid för provtagning till alla våra provtagningsställen via Nettiaika. Utan tidsbeställning sker även provtagning med könummersystem i Smedsby, Oravais och Vörå.

Provtagning i Kvevlax, Helsingby, Solf och Replot kräver tidsbokning. Tider till dessa provtagningsställen kan även bokas via telefonrådgivningen. EKG kan inte tas i byarna.

Remisser från Vasa Centralsjukhus tas före kl. 11.00. Om man har frågor angående laboratorieremisser från Vasa Centralsjukhus så bör man kontakta respektive poliklinik därifrån proverna är begärda.

Prover som är ordinerade från privat läkare kan tas vid våra laboratorier. Patienten faktureras för proverna enligt den prislista som godkänts i vårdnämnden.

Öppethållningstider
Smedsby: vardagar kl. 7.30-14.
Oravais: vardagar kl. 8-14.30
Vörå: Måndag-torsdag kl. 7-11.30 (Provtagning sker i Oravais då Vörå laboratorium är stängt)

Kvevlax: Tisdagar kl. 7.40-10.40
Helsingby: Onsdagar kl. 7.40-10.40
Solf: Torsdagar kl. 7.40-10.40
Replot: Fredagar kl. 7.40-10.40

Endast tidsbokade patienter tas emot i Kvevlax, Helsingby, Solf och Replot. Marevan Drop In provtagning finns utan tidsbokning kl 10-10.30 på respektive dag/by. Byaprovtagningen är stängd hela sommaren (juni, juli, augusti) och i samband med större helger/skollov (jul, nyår, sportlov och påsk) Provtagning sker då i Smedsby.

Tidsbeställning till sockerbelastning
Smedsby: Nettiaika eller tfn 06 327 7496 vardagar kl. 14-15
Oravais: Nettiaika eller tfn 06 385 2228 vardagar kl. 8-15   
Vörå: Nettiaika eller tfn 06 385 2322 Måndag-Torsdag

Provsvar
Provsvar ges INTE ut från laboratoriet. Svar på prover som tas inför ett läkar- eller sjukskötarbesök fås på mottagningsbesöket. Övriga laboratoriesvar fås via telefonrådgivningen. Laboratorieresultat kan även ses via Mina Kanta-sidor.