Mammografi

Mammografi
I Korsholm utförs förordningsenliga mammografisållningar på Terveystalo, Stora Långgatan 28-30 (Ekgården) fr.o.m. 1.1.2012. Inom Oravais-Vörå-Maxmo utförs mammografisållningar på hälsovårdscentralen.

Sållningsresultatet förmedlas till patienten per post.

Sållning i Finland
I Finland utförs nationella bröstcancersållningar som baserar sig på mammografi sedan år 1987. Den nationella sållningen riktar sig främst till kvinnor i åldern 50-69, som kallas till sållningsbildtagning med två års intervaller. Sensitiviteten och noggrannheten på sållningen bör vara goda. Genom sållningen borde kvinnor som är i riskzon för bröstcancer hittas för att kunna sändas till vidare granskning och eventuell operation. Man bör undvika att skapa onödig oro och rädsla bland friska kvinnor. Källa: Suomen terveystutkimus Oy