Skolhälsovårdarna i Korsholm

Skolhälsovårdarnas telefontid vardagar kl. 8.00-8.30

Helsingby, Solf och Tölby-Vikby skolor: tfn 044 727 7917

Kuni-Vassor, Petsmo och Hankmo skolor: tfn 044 727 7310 

Kvevlax och Veikars skolor: tfn 050 518 1098

Norra Korsholms skola: tfn 044 727 7907

Replot, Norra och Södra Vallgrund skolor: tfn 044 727 7907

 

Skolhälsovårdarnas telefontid vardagar kl. 11.00-11.30

Korsholms högstadium och Korsholms gymnasium: tfn 06 327 7438

Mustasaaren Keskuskoulu och Pilotti: tfn 06 327 7439

Smedsby-Böle skola: tfn 044 727 7900

Touvilan koulu: tfn 044 727 7900